بلاگسرویس کردن خودرو قطعا طول عمر ماشین شما را زیادتر می کند. این یک شعار نیست بلکه بر طبق علم امروز اگر فرد در یک موقع مشخص و زمان تعیین شده همیشه به سرویس خودرو خود بپردازد.

ادامه مطلب